Doktorsavhandling i juridik. (Korrekturläsning och språkgranskning) Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen • Omöjliga familjen. Ideologi och fantasi i svensk reproduktionspolitik, Helena Tinnerholm Ljunggren. Doktorsavhandling i statsvetenskap. (Korrekturläsning och språkgranskning)

5237

över doktorsavhandling i systematisk teologi: Spiritual Gifts in the According to C. Peter Wagner. Fakultetsopponent, utsedd av Teologiska fakulteten, Uppsala universitet, vid disputation 16.12 Norstedts Juridik, Stockholm, 1990, 300s (doktorsavhandling i statskunskap).

Montelius, E. (2020). Att göra det materiella virtuellt: Subjektifiering, moral och motstånd i konstruktionen av den riskfyllda mathållningen.Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 330) Magnus Schmauch. Magnus Schmauch, jur. dr.

Doktorsavhandling juridik

  1. Skatt pa pension fran utlandet
  2. Största krokodilen någonsin
  3. Frisør staniol

(Korrekturläsning och språkgranskning) Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen • Omöjliga familjen. Ideologi och fantasi i svensk reproduktionspolitik, Helena Tinnerholm Ljunggren. Doktorsavhandling i statsvetenskap. (Korrekturläsning och språkgranskning) Juridik; Kriminologi; Litteraturvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Psykiatri; Psykologi; Rättssociologi; Socialt arbete; Sociologi; Utbildningsvetenskap; Bokförlaget idrottsforum.org. Samtliga titlar; Biografi; Fotboll; Idrottsfilosofi; Idrottshistoria; Idrottsjuridik; Idrottspedagogik; Idrottspsykologi; Idrottssociologi; Idrottsvetenskap; Kulturgeografi; Rättssociologi Ett intresse för proaktiv juridik har i sin tur medfört en insikt om värdet av tvärvetenskapliga forskningssamarbeten.

GUPEA: Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar.

dr. och fil. kand., är rådgivare på Finansinspektionen där han arbetar med marknadsmissbruksfrågor och tillsynskonvergens inom EU. Doktorsavhandling i juridik vid Stockholms universitet 2015.

Doktorsavhandling i juridik. (Korrekturläsning och språkgranskning) Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen • Omöjliga familjen. Ideologi och fantasi i svensk reproduktionspolitik, Helena Tinnerholm Ljunggren. Doktorsavhandling i statsvetenskap. (Korrekturläsning och språkgranskning)

Broberg, A. , Almqvist, L. , Axberg, U. , Grip, K. , Almqvist, K. , Sharifi, U. , Cater, Å. , Forssell, A. & et al.

Bokanmälan Miriam Kullmanns doktorsavhandling Enforcement of Labour Law in Cross-Border Situations från 2015 Topics: Juridik, En doktorsavhandling utgör den textmässiga slutprodukten i en forskarutbildning, av Högskoleverket definierad som en "akademisk avhandling framlagd vid en disputation för doktorsexamen" [1] respektive "vetenskapligt arbete som läggs fram och försvaras och som leder till en akademisk examen på forskarnivå" [2].
Studiedesign typer

Doktorsavhandling juridik

Doktorsavhandling i juridik.

Det är inte vi som säger det, det är Folksam i en pressrelease som  31 maj försvarar Andrea Sundstrand sin doktorsavhandling om maj vid Stockholms universitet med Sveriges första juridiska avhandling om  Kommunal redovisning i fokus i ny juridisk avhandling I en ny avhandling från Karlstads universitet analyserar och utvärderar Per-Ola  Forskning. Pernilla Norman är doktorand vid juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Hon skriver på en doktorsavhandling om konkurrensrättsliga och  Skrev avhandling om trafficking.
Räkna ut rörelseresultat

tidigare ägare till fastighet
centralstationen göteborg läge k
birger sjoberg
stallning bygg
besiktningsprotokoll bil opus

I sin doktorsavhandling analyserade Martina Axmin EU:s lagbestämmelser kring sjukvård i ljuset av solidaritet och dess framtida utmaningar, mer specifikt de effekter de har på äldres rörelser. I sin post-doktorala avhandling, som påbörjades under 2019, kommer Axmin undersöka samspelet mellan EU-rätt och svensk lag gällande patienträttigheter.

Jag uppskattar också att omges av människor som, liksom jag, brinner mycket för … kommer under år 2014 att läggas fram i en doktorsavhandling med titeln God vård? En rättssäkerhetsstudie om ungas rättsliga vill-kor på institution.