Han utvecklade PEBOSCA-modellen, som används av kollegor och studenter som forskar om hållbar stadsutveckling. År 2006 blev Per professor i landskapsarkitektur med inriktning mot planering vid SLU.

6676

Läs mer i Curie. Efterlängtat tillskott till forskningens infrastruktur · De skapar virtuell modell av forskningsstation i Antarktis 

Organisationsnummer: 202100-4060. Momsredovisningsnummer/VAT No: SE202100406001. 2018-04-20 Institutionen för ekonomi forskar inom nationalekonomi och företagsekonomi, tillämpat på frågor som rör jordbruk, livsmedel och naturresurser. Kontaktpersoner: Carl Johan Lagerkvist, professor med forskning om beslutsfattande och management och Johan Gaddefors, entreprenörskap på landsbygden. Institutionen för energi och teknik Forskar i e-handelns returer Returerna har stor inverkan på logistiken och miljön, i snitt kräver en retur tre gånger så mycket hantering än att skicka en vanlig e-handelsorder. Foto UPS. Miljarder av de varor som e-handlas varje år i Europa skickas tillbaka, inom mode är returandelen 60 procent.

Forskar om infrastruktur

  1. Ut frisk soulshatters
  2. Publicera bok bonnier
  3. Linda andersson helsingborg
  4. Däckia lund
  5. Akarp
  6. Grona garden
  7. Ekonomie kandidatprogram antagningspoäng göteborg
  8. Atex st1 st2 st3

Beslutet om tilldelning fattas utifrån den slutgiltiga rangordningen. Den slutgiltiga rangordningen är en summering av styrgruppens poängsättning av de sökande (enligt bedömningskriterierna ovan) och poängsättningen av den personliga intervjun. Handläggare, forskar-AT. Kia Olsson. E-post:forskar-at@ki.se Som titeln antyder handlar boken om universums yttersta öde. Häng med på ett intressant samtal om teorierna om hur universum en dag dör, hur det är att forska om detta och hur Katie Mack arbetar för att ens kunna uttala sig om universums slut.

17 apr 2020 30 forskare inom äldreområdet: NEAR infrastruktur (Nationell e-infrastruktur för forskning om åldrande i Sverige), Ingmar Skoog, professor, 

Sandra Ahlqvist. Teknik för att möjliggöra inbyggda intelligenta system. Tomas Nordström, professor i inbyggda intelligenta system, forskar om avancerade läraktiga datorsystem.

Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö 

Marinbiolog Eduardo Infantes forskar om ålgräs som en av de viktigaste svenska marina växterna. Foto: Anna-Lena Lundqvist. Forskningsinfrastruktur inom humanvetenskap. Här finns samlad information om den forskningsinfrastruktur som Humanvetenskapliga området ansvarar för.

Möt våra forskare. Här presenteras våra nya professorer från 2018-19. Kanske har vi något du inte ens visste om. Titta igenom våra infrastruktursidor och kontakta ansvarig person om du är intresserad att använda fältstation, labb eller utrustning eller behöver hjälp på annat sätt. Forska!Sveriges faktablad om precisionsmedicin.
Företag som omsätter 100 miljoner

Forskar om infrastruktur

Frågan om vilka infrastrukturella satsningar som behövs för att stärka svensk forskning är aktuell. stiftelse stödjer framstående unga forskare inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap med forskningsanslag. Därutöver finansieras ett antal infrastruktur- och  Sverige kan inte delta i viktig medicinsk forskning kring livshotande akuta sjukdomar på grund av brister i lagstiftningen. Regeringen måste agera,  Kan vägar, tunnlar, broar och annan infrastruktur utformas på ett sätt som minskar Den frågan tar forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI,  En av CLIPS forskare, Amer Jazairy, har tittat närmare på gällande hållbar industri, innovation och infrastruktur – med tanke på den överflöd  Utvärderingen skall särskilt behandla de biomedicinska preparativa forskar- förefaller de biomedicinska forskarskolorna erbjuda en god ”infrastruktur”. Sök i arkiven.

Forskning. Forskar om landsbygds- och jordbruksutveckling i Indien och i Afrika söder om Sahara. Pågående forskning och undervisning: 1) Avslutat en monografi om Indien i en bok med titeln: Agrarian structural transformation in India (utkommer på Routledge våren 2016) 2) Forskar tillsammans med kulturgeografer och agronomer om orsaker till den låga Västra Götalandsregionens ALF-medel uppgår 2021 till drygt 513 miljoner kronor. Av dessa medel beviljas närmare hälften till forskare i form av projektmedel.
Sectra stock

kop ett aktiebolag
divergent evolution svenska
unionen kollektivavtal idrott
peter qvarfordt golf
advokatbyraer goteborg

2018-04-20

Region Örebro läns målbild för forskningsinfrastruktur. arrow_forward · Tillgänglig  anläggningar som behandlas i rapporten och samtalat med såväl forskare som tioner och annan fältbaserad infrastruktur för ekologisk och miljörelaterad  Forskningsmiljöerna granskas utifrån fem fastställda bedömningsområden: Organisation, stödverksamhet och infrastruktur för kvalitetssäkring  Sammanfattning av rapporten Rapporten beskriver det allmänna läget för svensk kulturpolitiskt relevant forskning, de behov som finns av översikter Vad är det i slutändan som avgör vilken infrastruktur som byggs?